rủi ro khi mua nhà ở mỹ

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở Mỹ do đâu?

Về vấn đề này, theo Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Tp.HCM Nguyễn Hoàng Minh, Nghị định 70/2014 cho phép cá